Pristopna izjava in kodeks društva

Vedenjski kodeks in Pristopna izjava

Vedenjski kodeks je zapis pravil in načel, po katerih se ravnajo člani DRUŠTVA BARMANOV SLOVENIJE, pri opravljanju svojega strokovnega dela za društvo, ki ga določa statut društva.

Priponke:

VEDENJSKI_KODEKS

PRISTOPNA_IZJAVA_CLANSTVO_DBS.doc                 PRISTOPNA_IZJAVA_CLANSTVO_DBS.pdf

Društveni simboli

 • Logotip
 • Emblem
 • Zastavica
 • Značka
 • Kravatna igla
 • Kravata
 • Šal

Merila za sprejem novih rednih članov v društvo barmanov Slovenije

Članstvo v društvo je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.
Član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, tudi tuj državljan, ki izpolnjuje vsaj tri (3) od navedenih meril za sprejem v društvo, ki veljajo za ostale člane društva.

Ta pa so:

 1. Opravljena najmanj srednje šolska izobrazba gostinsko – turistično ali živilske smeri.
 2. Opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija NPK-BARMAN.
 3. Opravljen izobraževalni seminar po predpisanem programu DBS.
 4. Najmanj 1 leto delovnih izkušenj v baru ali strežbi. Dokazilo oz. referenčno potrdilo delodajalca.
 5. Udeležba na šolskem tekmovanju mladih barmanov.
 6. Znanje slovenskega in enega tujega jezika; potrdilo o opravljenem tečaju / izpitu.
 7. Referenčno pismo rednega ali častnega člana DBS ali strokovnjaka s področja gostinstva in turizma.

Življenjepis ter predpisana dokazila pošlje kandidat predsedniku DBS-ja. O sprejemu v članstvo odloči Izvršni odbor najkasneje v 60 dneh od vložitve vloge za sprejem v DBS.