Novo vodstvo DBS

Obveščamo vas, da je bilo na 52. občnem zboru društva, 27. marca 2019 na Bledu, kjer so potekale redne društvene volitve, izvoljeno novo vodstvo in člani organov, ter delovnih teles društva, za mandatno obdobje 2019-2023…….. Č E S T I T K E, ŽELIMO DOBER MIX.